IT Auditing
over ons
PROJECTMANAGEMENT
Voor succesvolle projecten

Bij een project is het de bedoeling om een vooraf omschreven resultaat tot stand te brengen binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaald budget en met een vooraf bepaalde kwaliteit. Goed projectmanagement houdt in dat een project altijd een eindig proces is met een duidelijk begin en eind. En daarnaast een project altijd moet worden beheerst om succesvol te zijn.

...lees meerLinkedIn
Pandaros de boogschutter
(lees hier het verhaal)

66De moraal van dit verhaal is””bezint eer gij begint”. Projecten slagen uiteindelijk, maar voorzie gewijzigde omstandigheden.

Bereid een project goed voor, inventariseer alle sleutelfiguren, hou rekening met de belangen van alle stakeholders en weeg deze af, doe een risico analyse en neem je maatregelen, stel een haalbare planning op met de opdrachtgever, zorg voor voldoende projectbudget, hou de omgeving in de gaten, manage je risico's, doe tussenevaluatie en stuur bij in tijd, budget, einddatum of in kwaliteit van de deliverables. Denk aan een back-up scenario en communiceer de werkelijke voortgang tenzij de opdrachtgever dit verbiedt (en dek je dan als de wiedeweerga in als projectleider en zoek naar de juiste uitgang).
99

DIENSTVERLENING
Ondersteuning en/of begeleiding

IJpelaar Projectmanagement kan u als opdrachtgever ook ondersteunen bij:

...lees meer

Adresgegevens IJpelaar

Home
| Projectmanagement | Overige diensten | Over ons | Contact

Op alle diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.