Hoofdpagina
Projectmanagement
IT Auditing
Overige diensten
Over ons
Contact
PROJECTMANAGEMENT
Voor succesvolle projecten

IJpelaar Projectmanagement heeft 30 jaar ervaring in het uitvoeren van IT projecten voor het openbaar bestuur. Hiernaast in het witte vlak vindt u relevante referenties, interviews en artikelen op het gebied van projectmanagement.


REFERENTIES
Getuigschrift PinkRoccade
PINKROCCADE
ANNELIES DIJK

Getuigschrift voormalig werkgever PinkRoccade.

bezoek website
lees hier het pdf document


Projectleider Integraal BelastingSysteem
14 VAN DE 26 WATERSCHAPPEN
ERIC JONGMANS, SECRETARIS DIRECTEUR

In de periode 2001-2007 ben ik plaatsvervangend projectleider geweest aan opdrachtgeverszijde voor de ontwikkeling, test en beheer van het Integraal Belasting Systeem van PinkRoccade. Feitelijk heb ik de rol opgepakt van demand manager voor de waterschappen. Daarnaast heb ik de jaarlijkse acceptatietesten en de inzet van de waterschapsmedewerkers hierin geregeld. Verder was ik voorzitter van het gebruikersoverleg en voorzitter van het service management overleg met leverancier PinkRoccade en budgetverantwoordelijke voor de projectbegroting.

bezoek website
lees hier het pdf document


Projectmanager Digitale aangifte
WATERSCHAP VELUWE
ANTON SMITS

Projectleiding ontwikkeling digitale aangifte voor de waterschapsbelasting WVO-Bedrijven. Via een web portaal worden bedrijven in staat gesteld een uitgebreide aangifte te doen. Ze krijgen tevens een indicatie van het verschuldigde belastingbedrag. Het systeem is ontwikkeld door Baker Ware in Emmen. De software draait nu voor vrijwel alle waterschappen en is in beheer genomen door Het Waterschapshuis.

bezoek website
lees hier het pdf document


INTERVIEWS
Interview tbv BAG aansluiting waterschap
VROM-PROJECT BAG
RENĂ© IJPELAAR

De komst van basisregistraties zoals de BAG maakt het interessant om één centrale waterschapsdatabase te gaan ontwikkelen voor alle waterschappen.  De waterschappen zijn voor hun activiteiten immers afhankelijk van de gegevens die gemeenten, het Kadaster,de waterleidingbedrijven en de Kamer van Koophandel levert. Om bijvoorbeeld een aanslag te maken hebben we ten eerste de naam nodig. Die halen we uit de GBA. Om vast te stellen hoe het bedrijf in elkaar zit, halen we gegevens uit het handelsregister. En om vast te stellen over hoeveel hectare land de belastingplichtige beschikt en over hoeveel gebouwen, zijn we afhankelijk van het Kadaster en de WOZ. En voor het adres van de BAG.

bezoek website
lees hier het pdf document


Gemeenschappelijk Belastingsysteem
HET WATERSCHAPSHUIS
RENĂ© IJPELAAR

Interview met de projectleider van het project ontwerp, bouw en uitrol van het gemeenschappelijk belastingsysteem voor 24 van de 26 waterschappen. Dit door Logica gebouwde systeem kan zowel de waterschapslasten, de gemeentelijke belastingen als de drinkwaterfacturatie voor waterleidingbedrijven verzorgen.

bezoek website
lees hier het pdf document


Overheids DataBase
HET WATERSCHAPSHUIS
RENĂ© IJPELAAR

Interview met de projectleider van het project ontwerp, bouw en uitrol van de Waterschapsdatabase voor alle 26 waterschappen.

bezoek website
lees hier het pdf document


ARTIKELEN
Risico's van IT projecten
IJPELAAR PROJECTMANAGEMENT EN AUDITING
RENĂ© IJPELAAR

De risico's van IT projecten op ludieke wijze in beeld gebracht.

bezoek website
lees hier het pdf document


100 vragen bij outsourcing
HARBORLIGHT MANAGEMENT SERVICES
PATRICIA ENSWORTH

Wie wil gaan outsourcen, moet zijn projectmanagement op orde hebben. Patricia Ensworth, directeur van Harborlight Management Services, noemt de 100 vragen die je als projectmanager moet stellen.

Door de economische recessie grijpen beleidsmakers en directeuren steeds sneller naar nieuwe middelen om kosten te besparen. Ook middelgrote bedrijven en overheden kijken daardoor meer en meer naar outsourcing van de ict om de kosten te drukken. Voor CIO's kan dat een flinke verandering betekenen omdat hun functioneren volgens andere criteria wordt beoordeeld.
Er is een schat aan gegevens, case studies, advies en mond-op-mond-verhalen waar je je op kunt storten. Maar als de beslissing eenmaal is genomen, dan wordt het tijd voor de ict-afdeling om verantwoordelijkheden af te staan aan de gekozen leverancier. De CIO bevindt zich dan in het spervuur, en het kan hem heet onder de voeten worden als hij beseft dat veel afhangt van de projectmanagers die hij aanneemt.


lees hier het pdf document


Wijsheid van de Dakota indianen
DAKOTA INDIANEN


Wijsheid van de Dakota indianen.

The tribal wisdom of the Dakota Indians, passed on from generation to generation, says that, “When you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to
dismount.”
However, in corporate America, and especially in government agencies, more advanced strategies are often employed, such as:

lees het mini artikel.


lees hier het pdf document

Home
| Projectmanagement | Overige diensten | Over ons | Contact

Op alle diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.